อนุทิน 129351 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำสอนของพระพุทธองค์ก็ประจักษ์แจ้ง ... การปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีแสดงผลให้เห็น แต่ธรรมนั้นก็ยังเข้าไปได้ยากมากในใจของผู้คน เพราะ...ในคนนั้นๆ ยังขาดในเรื่องศีล สมาธิ และปัญญา อันเป็นองค์ประกอบของมรรคแปดที่นำไปสู่การล้างใจให้สะอาด...

เขียน 16 Sep 2013 @ 13:39 ()


ความเห็น (0)