อนุทิน #129351

คำสอนของพระพุทธองค์ก็ประจักษ์แจ้ง ... การปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีแสดงผลให้เห็น แต่ธรรมนั้นก็ยังเข้าไปได้ยากมากในใจของผู้คน เพราะ...ในคนนั้นๆ ยังขาดในเรื่องศีล สมาธิ และปัญญา อันเป็นองค์ประกอบของมรรคแปดที่นำไปสู่การล้างใจให้สะอาด...

เขียน:

ความเห็น (0)