อนุทิน 129348 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

ในความคิดของฉัน ๆ คิดว่า...คนเราเกิดมามี ๒ ส่วน คือ ชีวิต + การเรียนรู้ สำหรับชีวิตนั้น ผู้ที่ควบคุมตัวเรา คือ จิตใจ ส่วนการเรียนรู้เป็นเรื่องของโอกาสแต่ละคนว่าจะมีโอกาสในการเรียนรู้มาก น้อย เพียงใด...แต่จิตใจนี่สิ!!! เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ๆ เพราะจิตใจคนเราแต่ละคน ไม่เหมือนกัน (หากเหมือนกันคงมีคนที่มีจิตใจเหมือน ๆ กันมากมายในโลกนี้...แต่ที่เห็นมีความแตกต่างกันมากในแต่ละบุคคล)...แต่คนส่วนใหญ่หลงระเริงกับการเรียนรู้ทางด้านการให้มาซึ่งปริญญาเป็นผู้รับรอง...ส่วนในด้านจิตใจ ผู้ที่รับรองการได้มานั้น คือ ตัวของเราเอง เรารู้ตัวเองว่า เราดี - เราไม่ดี, เราเหมือนคนอื่น - เราไม่เหมือนคนอื่น เช่นเดียวกับ การมีชีวิตที่เป็นสุข กับการมีชีวิตที่ไม่เป็นสุข (ความต่างที่ทำให้คนเราไม่เหมือนกัน...ต่างกันในด้านจิตใจและต่างกันในด้านการเรียนรู้)

 

 

เขียน 16 Sep 2013 @ 12:24 ()


ความเห็น (0)