อนุทิน 129335 - มนตรี แย้มกสิกร

วันที่ ๑๕ ถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา พักที่โรงเรียน City Inn 

เขียน 16 Sep 2013 @ 00:18 ()


ความเห็น (0)