อนุทิน 129335 - มนตรี แย้มกสิกร

  ติดต่อ

วันที่ ๑๕ ถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา พักที่โรงเรียน City Inn 

  เขียน:  

ความเห็น (0)