อนุทิน #129335

วันที่ ๑๕ ถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา พักที่โรงเรียน City Inn 

เขียน:

ความเห็น (0)