อนุทิน 129334 - มนตรี แย้มกสิกร

วันที่ ๗ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เดินทางไปประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐเชค และโปแลนด์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการผลิตและพัฒนาครู 

เขียน 16 Sep 2013 @ 00:16 ()


ความเห็น (0)