อนุทิน #129334

วันที่ ๗ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เดินทางไปประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐเชค และโปแลนด์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการผลิตและพัฒนาครู 

เขียน:

ความเห็น (0)