อนุทิน 129334 - มนตรี แย้มกสิกร

  ติดต่อ

วันที่ ๗ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เดินทางไปประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐเชค และโปแลนด์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการผลิตและพัฒนาครู 

  เขียน:  

ความเห็น (0)