อนุทิน #129314

เรียนจบปริญญาเอก ก็ยังไม่เท่ากับมีศีล สมาธิ และปัญญาที่แก้ไขใจให้สะอาดจากกิเลส

เขียน:

ความเห็น (0)