อนุทิน 129306 - นพวรรณ นกดา

สัปดาห์ที่ 18 ประจำวันที่9-13 กันยายน  2556

       ในสัปดาห์ที่18ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์  ในชั้นประถมศึกษามีการให้นักเรียนศึกษาด้วยตัวเองรู้จักสรุปใจความ ทำเป็นแผนผังความคิด ในเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของทักษะและสรุปใจความสำคัญได้

ในชั้นมัธยมในบทเรียนเรื่องธาตและสารประกอบก็ได้ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม ซึ่งทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และในช่วงหลังเลิกเรียนก็ได้คุมวงโยธวาธิตตามปกติ และเนื่องจากจะมีการสอบปลายภาควันที่27 จึงต้องดำเนินการเย็บข้อสอบวันละสาระวิชา

ในสัปดาห์นี้นักดนตรีช่วยกันทำความสะอาดเครื่องดนตรีอย่างขมักเขม้น

 

อีกทั้งในวันเสาร์ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาจีนให้แก่นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่2 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวซึ่งมีครูในสายชั้นม2 เป็นผู้ควบคุมกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานของนักเรียนและทำให้เกิดองค์ความรู้ในภาษาจีนเพิ่มขึ้นและยั่งยืน 

 

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเสาร์ได้เข้าร่วมการประชุมคณะครูบุคลากรและผู้ปกครอง ในเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน

 

เขียน 15 Sep 2013 @ 15:13 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

บันทึกภาพได้สวยนะครับ น่าจะเขียนเป็น “บันทึก” เนาะ มันยาวน่ะครับ ;)…

ชมก่อน….จากนั้น ก็…..