อนุทิน 129303 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

 สัปดาห์ที่ 18 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2556

          กับคำว่า ครูฝึกสอนในโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ซึ่งช่วงนี้มีการฝึกซ้อมงานหัตถกรรมทางวิชาการของนักเรียนเพื่อเตรียมตัวที่จะไปแข่งขันในระหว่างวันที่ 7 - 15 กันยายน 2556 งานในด้านการสอนต้องรีบเร่งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กำลังขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ในเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ และเพื่อเตรียมตัวเด็กเพื่อทำการสอบ ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กำลังทบทวนความรู้เรื่องที่เรียนมาทั้งหมด และทำการเก็บคะเเนนตามตัวชี้วัดที่นักเรียนค้างงานอยู่ทั้งหมด นักเรียนหลายๆคนอาจจะได้เรียนไม่เต็มที่ เนื่องจากต้องไปฝึกซ้อมงานหัตถกรรมทางด้านวิชาการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองถนัด 

          วันที่ 14 กันยายน ควบคุมนักเรียนร่วมแข่งขันงานทางด้านวิชาการ การเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพกาวจากยางไม้ธรรมชาติในการดักจับแมลงวัน ซึ่งได้ ที่ 6 จาก 15 โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

     

เขียน 15 Sep 2013 @ 14:16 () แก้ไข 29 Sep 2013 @ 21:32, ()


ความเห็น (0)