อนุทิน 129298 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ในสัปดาห์ที่ 18 สัปดาห์เป็นสัปดาห์ในการเก็บคะแนนสอบปฏิบัติ 20 คะแนน ในเรื่องการดึงดูดของสารแม่เหล็ก ให้ทดลองว่า วัตถุชนิดใด มีแรงดึงดูดต่อสารแม่เหล็ก โดยให้ทำการทดลองและสรุปผลการทดลอง โดยมีคะแนนการทำการทดลองและคะแนนสรุปผล อย่างละ 10 คะแนน ส่วนด้านกิจกรรมในวันพุธเป็นการแข่งกีฬาภายในโรงเรียนและวันศุกร์เป็นการแข่งกีฬาภายนอกในสนามสุระกุล 

เขียน 15 Sep 2013 @ 12:55 ()


ความเห็น (0)