อนุทิน 129296 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ในสัปดาห์ที่ 17 ในสัปดาห์นี้เน้นการสอนเป็ยอย่างมากเนื่องจากใกล้สอบกลัวเนื้อหาจะไม่ทัน และเป็นการชี้แจงคะแนนเก็บอีกครั้ง โดยมีการตรวจสมุด หนังสือ ทำใบงาน และสอบปฏิบัติ ส่วนด้านกิจกรรมจะมีการเข้าสีในวันพุธและวันศุกร์ วันละ 1 ชั่วโมง ส่วนด้านความเป็นอยู่ทุกอย่างเป็นปกติ ไม่มีปัญหาใดๆ คุ้นเคยกับบุคคลและสถานที่มากขึ้น สนิทกับคุณครูท่านอื่นและเด็กๆมากขึ้น

เขียน 15 Sep 2013 @ 12:49 ()


ความเห็น (0)