อนุทิน 129292 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

         เวลา ๑๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ อธิการบดีเชิญประชุมเกี่ยวกับ "การวางแผนการดำเนินงานของกองบริหารงานบุคคล ปี ๒๕๕๗" อีกแล้วค่ะ...

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)