อนุทิน #129292

         เวลา ๑๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ อธิการบดีเชิญประชุมเกี่ยวกับ "การวางแผนการดำเนินงานของกองบริหารงานบุคคล ปี ๒๕๕๗" อีกแล้วค่ะ...

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)