อนุทิน 129292 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

         เวลา ๑๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ อธิการบดีเชิญประชุมเกี่ยวกับ "การวางแผนการดำเนินงานของกองบริหารงานบุคคล ปี ๒๕๕๗" อีกแล้วค่ะ...

 

เขียน 15 Sep 2013 @ 10:16 () แก้ไข 15 Sep 2013 @ 10:17, ()


ความเห็น (0)