อนุทิน 129273 - krutoiting

krutoiting

ไปนั่งสอบความรู้เรื่องคัมภีร์อุทรโรค

ขำๆตัวองมาก และพอใจที่เป็นสว.คนหนึ่งเข้าเรียนในชั้นเรียนกับรุ่นลูก

ทำให้ได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้ คือไม่เคยรู้ว่าเรานี้หูเริ่มตึงแล้ว เอิ๊กๆ

พระอาจารย์ท่านทันสมัยมาก ท่านเป็นศิษย์รุ่นแรกของแพทย์แผนไทยศิษย์วัดโพธิ์

แต่ก็ยังเป็นรุ่นศิษย์ของคุณปู่ผ่อง ที่ห่างกันหลายสิบปี

คุณปู่เป็นแพทย์ไทยในยุคที่ทางราชการสั่งให้ยกเลิกการแพทย์แผนไทยก่อนฉันเกิดถึง 30 ปี 

ตามประกาศเป็นพระราชบัญญัติการแพทย์และให้เหตุผลว่าอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายจากการประกอบโรคศิลปะ

ตำราถูกทำลายแอบซ่อน ฝังดิน เป็นอาหารของปลวกยากจะฟื้นได้เพราะอ่านภาษษนั้นไม่เข้าใจ

หลายชายของคุณปู่ผ่อง สอบได้ใบประกอบโรคศิลปได้เมื่อกลับจากสงคราม และเป็นหมอร่วมสมัยมือผ่ากระสุน เย็บแผล ผ่าฝี 

โดยฝึกหัดฝีมือการใช้เครื่องมือผ่าตัดเล็ก แต่นับว่าใหญ่ในสมัยนั้น ฝึกหัดผ่าตัดในสนามรบ ปัจจุบันเครื่องมือชุดนี้อยู่ที่บ้านช่างเหล็ก

 

 

เขียน 14 Sep 2013 @ 18:04 () แก้ไข 15 Sep 2013 @ 23:42, ()


ความเห็น (0)