อนุทิน 129267 - Ka-Poom

  ติดต่อ

จาก...

ผู้ที่มีปัญญาย่อมตระหนักดีว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความผันผวน ปรวนแปร หาความจิรังยั่งยืนมิได้ จึงมองพ้นความสุขเฉพาะหน้าไม่ฝากความหวังไว้กับเงินทอง ชื่อเสียง และอำนาจ หากมุ่งบำเพ็ญธรรม หมั่นฝึกฝนพัฒนาตน เพื่อกายวาจาที่สะอาด จิตที่สงบ และปัญญาที่สว่างไสว มิใช่เพียงเพื่อความสุขในปัจจุบันเท่านั้น แต่เพื่อความสงบเย็นในยามที่ต้องเผชิญกับความพลัดพรากสูญเสียและความแปรเปลี่ยนในวันข้างหน้า

พระไพศาล วิสาโล

========================================================

ข้าพเจ้าได้ตระหนักในเรื่องนี้...หลังจากที่ตื่นออกจากความลุ่มหลงจึงได้ก้าวออกเดินอย่างพากเพียรไม่ย่อท้อมาตลอด ๙ ปีบนมรรคาวิถี

  เขียน:  

ความเห็น (0)