อนุทิน #129266

จิตดวงนี้ดวงเดียวไปตามการกระทำ คำพูด และจิตใจที่แสดงปรากฏตามธรรมหรือตามกิเลส

...

เขียน:

ความเห็น (0)