อนุทิน 129252 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันที่ 13 กย 2556 เวลา 15-17น.

ประชุมบุคลากรในหอผู้ป่วยเคมีบำบัด เพื่อเตรียมรับการเยี่ยมจาก สรพ reacredit ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19-20 กันยายน 2556

เพื่อ KM กันในเรื่องต่างๆ เช่น IC, ENV, PCT, Medication(HAD, Drug reconcile, ระบบ SCANยา) SIMPLE, Risk, KPI, Competency ฯลฯ

สรุป...ทุกคนพร้อมรับการตรวจเยี่ยม

แก้ว

เขียน 14 Sep 2013 @ 06:17 ()


ความเห็น (0)