อนุทิน 129245 - บุษยมาศ

         ช่วงเช้าของวันนี้ น้อง ๆ สายสนับสนุนจาก มรภ.กาญจนบุรี ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ มรภ.พิบูลสงคราม โดยขอทราบถึงเรื่องการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ปัญหาต่อการทำงาน โดยเฉพาะการไม่เข้าใจของผู้บริหารระดับสูง (สายวิชาการ) ในการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของสายสนับสนุน...เรื่องของเรื่อง เป็นเพราะผู้บริหารที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหารใหม่ของ ม. ไม่เข้าใจและมีความรู้ลึกในเรื่องการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งของสายสนับสนุน จึงทำให้เป็นสาเหตุของการสะกัดความเจริญเติบโตของสายสนับสนุน...อนิจจา!!!

เขียน 13 Sep 2013 @ 21:46 ()


ความเห็น (0)