อนุทิน 129239 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

เขียน 13 Sep 2013 @ 18:22 ()


ความเห็น (3)

มันเป็นเช่นนี้แล…

ของ ม. หมดไปแล้วคร้า รอคิด รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ค่ะ คริ ๆ ๆ

ของเค้า  โอนเข้าบัญชี แย้ว หมด แย้ว