อนุทิน 129238 - noktalay

noktalay

ประชุมวิชาการวันนี้...มีประเด็นเกี่ยวกับวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องมาจาก IS1 ที่ครูนกสอนเพ่ิงจบไป...โดยความเกี่ยวข้องครูที่ควรมีบทบาทสอนหลักๆคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  แต่ตอนนี้อัตรากำลังไม่เพียงพอ  จนกระทั่งครูนกต้องนำตัวเองไปวางในแผนการสอน IS2 ของภาคเรียนที่ 2 แต่ปัญหาของตนเองคือ

  • เป็นคนเขียนทางวิชาการสั้นมากๆ ขาดความสละสลวย
  • การอ้างอิงแบบอ้างใน ยังไม่เชี่ยวชาญ
    ภาวนาให้....อัตรากำลังลงตัวที่ครูกลุ่มฯ ภาษาไทยค่ะ...เด็กๆ จะได้พบครูดี แบบอย่างที่ดี
เขียน 13 Sep 2013 @ 17:35 ()


ความเห็น (0)