อนุทิน 129193 - บุษยมาศ

       น้อง ๆ จาก มรภ.นครสวรรค์ (คณะครุศาสตร์) มาเรียนรู้ร่วมกันกับ มรภ.พิบูลสงคราม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ต่อกัน...สำหรับตัวฉันได้ให้ข้อคิดน้อง ๆ กลับไปว่า ยุคนี้ งานบุคคล ต้องปรับเปลี่ยนความคิด การทำงานใหม่หมดให้เป็นการทำงานเชิงรุก เด็กรุ่นใหม่เราต้องสอนให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเองต่อการทำงานแล้วนำมาปรึกษา ผอ. ถ้า OK. การทำงานก็ผ่าน เป็นการทำงานเป็นทีมสำหรับยุคนี้...และต้องเรียนรู้และศึกษาบริบทของ ม. ต่าง ๆ จากโลก IT ในยุคนี้ให้มากที่สุด แล้วนำมาบูรณาการให้เป็นบริบทของ ม. เราให้ได้ เพราะปัจจุบันไม่มีใครรู้ไปมากกว่ากัน เพราะมนุษย์เราทุกวันนี้ ต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา สิ่งใดที่ไม่รู้ก็ค่อย ๆ ศึกษา แล้วจะเกิดการพัฒนาขึ้น สิ่งแรกที่ทำคือ "คนทำงานต้องเปิดใจรับข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ให้มาก โดยเฉพาะการอ่าน ต้องอ่านให้มาก ๆ เพราะมันจะเกิดองค์ความรู้ใหม่ในตัวของเราเอง"... 

เขียน 12 Sep 2013 @ 11:57 () แก้ไข 12 Sep 2013 @ 11:58, ()


ความเห็น (0)