อนุทิน 129175 - วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

วันนี้เดินทางจากปากพะยูนมากระบี่ เพื่อร่วมเรียนรู้เวที R2R ของ โรงพยาบาล คลองท่อมกระบี่ ที่ อาจารย์ เอก จตุพร  วิศิฎโชติอังกูรมาเป็นวิทยากร ฝนตกตลอดทาง นั่งมองผ่านกระจก น้ำจากเขาไหลลงเป็นทาง บางแห่ง เกิดเซาะพัง เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม  นั่งคิดทบทวน ถึงว่า ....มาทำไม ในวันนี้  ก็ได้คำตอบว่า  มาเพื่อเรียนรู้วิชาการ  แล้วนำกลับไปปรับใช้ในองกร  เพื่อการพัฒนาคุณภาพ บริการให้เกิดประโยชน์ สูงสุด  ทำความคิด จิตที่ตกกระทบ  เกิดพลัง แห่งการเรียนรู้  เพราะรู้เป้าหมายว่ามาทำไม

เขียน 11 Sep 2013 @ 21:38 ()


ความเห็น (0)