อนุทิน 129174 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

       คนเรา บางครั้งสิ่งเล็ก ๆ กลับไม่ดู ไม่มอง บางครั้งก็มองไม่เห็นคุณค่า แต่กลับไปดู ไปมอง ไปแก้อะไรก็ไม่รู้ ทั้ง ๆ ที่สิ่งเล็ก ๆ เราสามารถทำหรือแก้ไขด้วยตัวของพวกเราเองได้ แต่กลับไม่ทำ แต่ไปทำในสิ่งที่ใหญ่เกินตัว ไม่สามารถจะแก้ไขได้ อนิจจัง อนิจจา...คริ ๆ ๆ...(เรียกว่า ต้นเหตุมีไม่แก้ ไปแก้ที่กลางเหตุหรือปลายเหตุ)

เขียน 11 Sep 2013 @ 21:30 ()


ความเห็น (0)