อนุทิน 129165 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

โยมว่าที่วัดห้องน้ำไม่เพียงพอ  จึงชักชวนกันบริจาคเงินมาสร้างให้ ๗ ห้อง 

เขียน 11 Sep 2013 @ 19:51 ()


ความเห็น (0)