อนุทิน 129154 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

"ทักษะที่สำคัญที่สุดของพ่อแม่และครูคือการฟัง หรือรับฟัง ฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ   ฟังให้เข้าใจความรู้สึกของเด็ก   ไม่ใช่คอยสวนกลับ หรือสั่งสอน"

http://www.gotoknow.org/posts/547841

 

เขียน 11 Sep 2013 @ 14:39 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

…ถือเป็นการให้เวลากับลูกนะคะ