อนุทิน 129154 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

"ทักษะที่สำคัญที่สุดของพ่อแม่และครูคือการฟัง หรือรับฟัง ฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ   ฟังให้เข้าใจความรู้สึกของเด็ก   ไม่ใช่คอยสวนกลับ หรือสั่งสอน"

http://www.gotoknow.org/posts/547841

 

  เขียน:  

ความเห็น (1)

…ถือเป็นการให้เวลากับลูกนะคะ