อนุทิน 129153 - คุณมะเดื่อ

วันพุธ จะเป็นวันที่คุณมะเดื่อมีชั่วโมงสอนน้อยที่สุด คือ 3 ชั่วโมง  สอนเช้า 2 ชั่วโมง

(ศิลปะ)  บ่าย 1 ชั่วโมง (ภาษาไทย)  ชั่วโมงนี้ว่าง จึงลองเปิดคอม ฯ ในห้องสมุดแล้ว

เข้า net ดู เพราะไม่ได้เปิดใช้มานานแล้ว  เนื่องจากคอม ฯ เครื่องนี้ อาการไม่ปกติมา

นานแล้ว เปิด net ทีไร ก็จะปิดตัวเองพร้อมกับ รีสตาร์ทเองได้เสร็จสรรพ แต่หลัง ๆ เปิด

 net ไม่ได้เลย

 

วันนี้ปรากฏว่าเปิดได้ แต่ก็ไม่แน่ว่ามันจะเกิดอาการ " ขี้เกียจ " แล้วปิดตัวเองอีกตอนไหน

ก็ไม่รู้..!

เขียน 11 Sep 2013 @ 14:17 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พักผ่อนก่อนให้พอเพียง…บางครั้งความล้าเป็นสาเหตุสำคัญนะคะ