อนุทิน 129144 - บุษยมาศ

        การทำงานของฉัน ๆ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย...ฉันคิดว่า งานที่คนเราปฏิบัติอยู่นี้ เป็นงานที่เกี่ยวกับการพัฒนา คือ การพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม ถ้าของเดิมดีอยู่แล้ว ก็ยิ่งดี แต่ถ้าไม่ดีเราควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ เรื่อง "คน" คนที่ปฏิบัติดีอยู่แล้ว เราก็ควรชมเชย ยกย่อง ชื่นชมในการปฏิบัติของเขา ถ้าคนใดยังไม่พัฒนาก็บอก ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา แม้ว่าจะกระทบความรู้สึกของเขา...แต่หน้าที่ของเราก็ต้องทำ...

 

เขียน 11 Sep 2013 @ 11:55 ()


ความเห็น (0)