อนุทิน 129129 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

ที่ทุกที่งานทุกงานไม่ได้เหมาะกับคนทุกคน

                                         ธรรมทิพย์
                                    ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ถูกต้อง:)