อนุทิน #129129

ที่ทุกที่งานทุกงานไม่ได้เหมาะกับคนทุกคน

                                         ธรรมทิพย์
                                    ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

เขียน:

ความเห็น (1)