อนุทิน #129108

การทำงานยุคใหม่ ต้องคิดนอกกรอบ...พร้อม ๆ กับต้องคิดให้ถี่ถ้วน ก่อนลงมือทำ...ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ...

เขียน:

ความเห็น (0)