อนุทิน 129108 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

การทำงานยุคใหม่ ต้องคิดนอกกรอบ...พร้อม ๆ กับต้องคิดให้ถี่ถ้วน ก่อนลงมือทำ...ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ...

เขียน 10 Sep 2013 @ 12:29 ()


ความเห็น (0)