อนุทิน 129108 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

การทำงานยุคใหม่ ต้องคิดนอกกรอบ...พร้อม ๆ กับต้องคิดให้ถี่ถ้วน ก่อนลงมือทำ...ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)