อนุทิน 129074 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

ไม่ว่าผู้บริหารจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน...หน้าที่ของสายสนับสนุน ต้องเข้ากับผู้บริหารให้ได้ ถือว่า "เราทำหน้าที่ของเราตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด"...อย่าไปตามกระแส เพราะไม่เช่นนั้น "เราจะไม่เป็นสุข" ต่อให้เปลี่ยนผู้บริหารกี่รุ่น ๆ เราก็ต้องทำงานอยู่ให้ได้กับระบบในมหาวิทยาลัย...

เขียน 09 Sep 2013 @ 13:01 ()


ความเห็น (0)