อนุทิน 129069 - นพวรรณ นกดา

สัปดาห์ที่ 17 ประจำวันที่2-6 กันยายน  2556

       สัปดาห์ที่17ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนตามปกติโรงเรียนเลิกเวลา4โมงเย็นตามปกติ เพราะหมดพิธีพ้อต่อ  และในวันที่5และ6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ จัดค่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คือ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

การประชุมครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เขียน 09 Sep 2013 @ 11:06 ()


ความเห็น (0)