อนุทิน #129069

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 17 ประจำวันที่2-6 กันยายน  2556

       สัปดาห์ที่17ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนตามปกติโรงเรียนเลิกเวลา4โมงเย็นตามปกติ เพราะหมดพิธีพ้อต่อ  และในวันที่5และ6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ จัดค่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คือ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

การประชุมครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  เขียน:  

ความเห็น (0)