อนุทิน 129066 - นพวรรณ นกดา

สัปดาห์ที่ 16 ประจำวันที่26 -30 สิงหาคม  2556

       สัปดาห์ที่16ในการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สัปดาห์นี้ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  มีการจัดงานประเพณีพ้อต่อ ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ห้องเรียนแต่ละห้องมีการขายของหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 ที่ได้รับหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา ขายปลาหมึกและลูกชิ้นย่างและนอกจากประเพณีดังกล่าวแล้วทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองสัญจร ส่วนในเวลาเรียนก็ได้ทำการเรียนการสอนตามปกติ แต่จะเลิกเรียนในเวลาบ่าย3โมง ซึ่งทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่6/1เรื่องธรณีพิบัติภัย  และประถมศึกษาปีที่5ในเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และส่วนของมัธยมศึกษาปีที่2วิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องพันธุวิศวกรรม ในส่วนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม คือโครงงานวิทยาศาสตร์ก็ได้ให้นักเรียนเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์3บท 

นางสาว นพวรรณ นกดา 5210941118 ว.52โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

                                การประชุมผู้ปกครองสัญจร ของแต่ละห้องเรียน

 

 

เขียน 09 Sep 2013 @ 09:27 ()


ความเห็น (0)