อนุทิน 129038 - เบญจมาศ มณีมัย

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 16 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโดยเป็นการแข่งประเภทกีฬาของนักเรียนทุกช่วงชั้น โดยการเรียนก็มีอย่างปกติแค่ร้นเวลาในแต่ละคาบประมาณ 10 นาที และที่สำคัญคุณครูผู้สอนทุกท่านก็เริ่มออกข้อสอบปลายภาคบางแล้ว  ส่วนดิฉันก็เริ่มดูเนื้อหาและออกไปแล้วบางตัวชี้วัด

  เขียน:  

ความเห็น (0)