อนุทิน 129037 - อ.นุ

อ.นุ

เมื่อเปรียบการอาบน้ำล้างตัวด้วยการทำบุญ
การทำบุญนั้นมี 3 แบบ...
ทำบุญเหมือนกับน้ำโคลน ก็คือ
พวกที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทำบุญให้+ทาน ฆ่าวัวฆ่าไก่ เลี้ยงสุรายาเมา
ทำการตามประสาคนเห็นแก่ปากแก่ท้อง เห็นแต่เรื่องกินเป็นใหญ่
แล้วก็ฆ่าสัตว์ทำบุญ หรือทำบุญเอาหน้า ทำเพื่ออวดคน เป็นการค้ากำไร
บุญนี้เหมือนกับน้ำโคลน คนนั้นได้ผลเหมือนอาบน้ำโคลน

คนอีกพวกหนึ่ง ทำบุญด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในบุญ เมาบุญ เมาสวรรค์วิมาน
ถ้าทำบุญด้วยความคิดอย่างนั้น ก็เหมือนกับอาบน้ำที่เจอด้วยแป้งปูนของหอม

อีกพวกหนึ่ง ทำบุญเพื่อจะละเสีย
ซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดว่าเป็นตัวเราของเรา
ทำเพื่อให้กิเลสหมดไปจากสันดาน อย่างนี้เหมือนคนอาบน้ำสะอาด
ได้เนื้อตัวที่สะอาด

อาจารย์พุทธทาสภิกขุ

 

เขียน 08 Sep 2013 @ 18:20 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ