อนุทิน 129033 - วิไลวรรณ์ อุดมศรี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 17 วันที่ 2-6 กันยายน 2556 (โรงดาราสมุทรภูเก็ต)

              ในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนได้มีการซ้อมการแข่งขันกีฬาสีเพื่อที่ทำการแข่งขันในวันที่ 13 กันยายน 2556 ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายหน้าที่ให้อยู่อาหาร และช่วยซ้อมกองเชียร์นักเรียนสีม่วง

             เรื่องการสอนยังคงเป็นไปอย่างปกติ เรื่องการซ้อมกีฬาไม่ส่งผลกระทบต่อการของนักเรียนเพราะจะมีช่วงแบ่งเวลาในการซ้อมที่ชัดเจน

เขียน 08 Sep 2013 @ 17:19 ()


ความเห็น (0)