อนุทิน 129031 - นัทธพงศ์ ส่งอำไพ

สัปดาห์ที่16

สัปดาห์นี้เป้นอีกสัปดาห์ที่ดูจะวุ่นๆ เพราะแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องจัดเตรียมเอกสารและผลงานทางวิชาการของนักเรียนไว้นำเสนอในกิจกรรม open house ของโรงเรียน และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ซึ่ง มีทีมงานทั้งหมด 3 คนที่ต้องช่วยกันรังสรรค์เต้นท์ ให้ออกมาสวยงามที่สุด  ซึ่งกิจกรรมในเต้นท์ประกอบด้วย  การนำเสนอผลงานของนักเรียน ผลิตภัณฑ์นักเรียน การทำเทียนเจล เกมส์ห่วงโซ่อาหาร  แบบจำลองผลึกแร่  รำลึกโทมัส เอดิสัน  และคลิปลอยน้ำ  ซึ่งในเวลาจริงกิจกรรมต้องทยอยทำ เนื่องจากเวลาไม่ทันเพราะบุคคลากรที่รับผิดชอบมีน้อย  แต่สุดท้าบยทุกอย่างก้ลงเอยด้วยดี

เขียน 08 Sep 2013 @ 17:06 () แก้ไข 08 Sep 2013 @ 17:06, ()


ความเห็น (0)