อนุทิน 129020 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

สัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2556

       สัปดาห์ที่ 17 กับคำว่า ครูฝึกสอนในโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ซึ่งช่วงนี้มีการฝึกซ้อมมหัตถกรรมทางวิชาการของนักเรียนเพื่อเตรียมตัวที่จะไปแข่งขันในระหว่างวันที่ 7 - 15 กันยายน 2556 งานในด้านการสอนต้องรีบเร่งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กำลังขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ในเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ และเพื่อมตัวเด็กเพื่อทำการสอบ ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กำลังทบทวนความรู้เรื่องที่เรียนมาทั้งหมด และทำการเก็บคะเเนนตามตัวชี้วัดที่นักเรียนค้างงานอยู่ทั้งหมด นักเรียนหลายๆๆคนอาจจะได้เรียนไม่เต็มที่ เนื่องจากต้องไปฝึกซ้อมงานมหัตถกรรม ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองถนัด 

       สำหรับงานทางด้านธุระการหรืองานคุณครูประจำชั้นในสัปดาห์นี้ส่งงานเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม และทำงานในด้านทะเบียนการย้ายเข้า - ย้ายออก ของนักเรียน ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีเด็กนักเรียนจากภาคกลางภาคอีสานย้ายเข้ามาบ่อยมาก ซึ่งบ้างครั้งอยากในการเก็บคะแนนของคุณครูหลายๆท่าน เนื่องจากในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้คุณครูทุกท่านต้องส่งคะเเนนทั้งหมดให้กลับฝ่ายวิชาการ 

       ในทุกๆวันศุกร์จะเป็นเวรหน้าแถว ในตอนเช้ารับนักเรียนในตอนบ่ายส่งนักเรียนกลับบ้าน ซึ่งต้องส่งนักเรียนข้ามถนน เป็นอะไรที่นาหวาดกลัว ซึ่งในบางสัปดาห์จะมีคุณตำรวจมาช่วย แต่สำหรับสัปดาห์นี้ ต้องส่งนักเรียนข้ามถนนเอง ซึ่งรถบางคันไม่ยอมหยุดให้นักเรียนข้ามถนน

เขียน 08 Sep 2013 @ 12:27 () แก้ไข 08 Sep 2013 @ 12:29, ()


ความเห็น (0)