อนุทิน 128943 - ครูหยิน

ครูหยิน

บางครั้งในบางเรื่องราวละเอียดอ่อน

ในวันหนึ่ง...ครูหยินอยากจ้างน้องน้องครู...ซึ่งทำหน้าที่เป็นครูจ้างภายในโรงเรียน

สอนงานคอมพิวเตอร์ มีรายได้ไม่มากมายนัก...ครูหยินจึงอยากช่วยให้เขามีรายได้

เห็นเขารับจ้างพิมพ์งานทั่วไป....จึงมอหมายงานไปให้...

1  สัปดาห์ผ่านไป...น้องส่งข้อมูลผ่านเฟสมาให้ครูหยินในวันที่ 29  สิงหาคม 

ครูหยินรับงานเสร็จจึงนำเงินค่าจ้างไปให้...แต่ไม่เจอตัวน้องครูกนกสินี

จึงฝากไว้กับเพื่อนร่วมงาน.....

ตอนเย็นของวันพุธ 4  กันยายน 56  

น้องจึงบอกครูหยินมาทางเฟสว่าดังนี้

และเราพบกันในวันนี้ น้องจึงพยายามอธิบายให้ฟังของคนอื่นรับได้

แต่ถ้าเป็นของครอบครัวครูหยินมิอาจรับเงินได้เพราะทำด้วยใจ

ใส่ความศรัทธา....ความรู้สึกดีงาม..และความเป็นมิตรภาพที่เรามีต่อกัน

น้องครูจึงไม่รับเงิน....ทั้งนี้และทั้งนั้นครูหยินได้ฝากงานชิ้นใหม่ไปให้อีกแล้ว

ก่อนท่ีจะรู้ว่าน้องไม่คิดเงิน

บทเรียนหนึ่งสอนให้ครูหยินรู้ว่ามิตรภาพมิอาจหาซื้อได้

ความดีเท่านั้น...ที่ซื้อใจ ให้ผูกพันธ์..ที่จะรัก...เอื้ออาทร เข้าใจต่อกัน

อย่างน้อย ครูหยินก้อมีความสุขในความคิด..ที่น้องมีให้ครูหยินตลอดมา

เขียน 06 Sep 2013 @ 15:58 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น้องน่ารักจัง แสดงว่าพี่ต้องน่ารักก่อนจริง ๆ