อนุทิน 128930 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๙๕๖ |

"ระลึกถึงอีกครั้ง"

บันทึก ... (๑) เพราะเรา (ไม่เคย) เท่ากัน ... (ค่ายอาสาโรงเรียนบ้านผามอน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน)

ความขาดแคลนบนดอยสูงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึง ... มันดูปกติ

เขียน 06 Sep 2013 @ 00:23 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ปางมะผ้า เคยไปค่ะ เด็กเดินผ่านป่าไปโรงเรียนเป็นกิโลๆ ความอดทนมีมากกว่าเด็กในเมืองมาก

เขียนเมื่อ 

ใช่เลยครับ พี่ KRUDALA ;)…