อนุทิน 128914 - สุพจน์ กุดแถลง

ปัญหามีอยู่ว่า

นักเรียนส่วนหนึ่งหลังเลิกแล้ว  เข้าร้านเกมส์ ซึ่งเป็นเด็กที่เรียนหนังสือ ความจำดี ถ้าเป็นอย่างนี้ เวลาที่เด็กเสียไปคงจะไม่เกิดประโยชน์มากนัก  พอดีเห็นโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน  เป็นโครงการที่ช่วนเหลือน้องๆให้มีสมาธิ เลยชวนเด็ก  ป. 3 - 5  เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  2556 เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่  และวันที่  6  กันยายน  2556  ไปร่วมแข่งขันระดับภาค  ที่จังหวัดขอนแก่น 

เทคนิค  คือ 

-สร้างจิตสำนึก ฝึกสมาธิ

-ท่องจำ ใช้สื่อผสม

-มีผุ้นำ ผู้ตามหลับตา

-สร้างความคุ้นเคยและเคยชิน

-ให้รางวัล

เขียน 05 Sep 2013 @ 20:39 ()


ความเห็น (0)