อนุทิน 128905 - prayat duangmala

ปราชญ์เมธี

   พึงกระทำดำเนินหน้าที่มิหยุดหย่อน มิผัดผ่อนตามใจตน ดั่งคนเขลา กล้าหาญแบกรับในภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ จิตใจแท้สว่างไสว

ในหน้าที่...มิอาจให้บกพร่อง  สนองงาน...มิอาจทำตามใจตน  ในความสำคัญ ในสิ่งที่กระทำ มิดูเบาในภาระหน้าที่แห่งตน ผลงานจะเห็นได้ถึงความตั้งใจอย่างแท้จริง

พึงสงบใจกาย สำรวมทุกวาจา งดงาม

สิ่งที่ผิดจรรยา...ไม่ฟัง คือ เรื่องราวที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อตนและส่วนรวมไม่ฟังให้มากความ จะเกิดอคติต่อตนเองและจิตแห่งโพธิได้

สิ่งที่ผิดจรรยา...ไม่มองดู คือ เมื่อเรามองเห็นสิ่งที่มองอาจทำให้เกิดความอยากได้ โลภอยากเกิดความหลงต่อสิ่งที่มอง ก่อให้เกิดความยึดมั่นเข้าข้างตนเอง หรืออาจคิดว่าคนอื่นผิดหมด

สิ่งที่ผิดจรรยา...ไม่กระทำ คือ อะไรที่ผิดต่อคุณธรรมในตนไม่กระทำ เป็นการสร้างบาปต่อตนและผู้อื่นโดยไม่เจตนาก็ได้ หรือทำให้เกิดคนอื่นไม่พึงพอใจในการกระทำของเราก็ได้ เมื่อรักษาตนได้ก็สงบ สว่างงามหมดจด ทุกช่วงแห่งลมหายใจ ต่างไม่มีจิตกล่าวโทษ 

เขียน 05 Sep 2013 @ 16:47 ()


ความเห็น (0)