อนุทิน 128904 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๙๕๐ |

"ไม่มีเวลา"

ข่าว “ไม่มีเวลา” คือเหตุผลของคนไม่อ่านหนังสือ

http://www.dailynews.co.th/education/231005

เขียน 05 Sep 2013 @ 16:31 () แก้ไข 05 Sep 2013 @ 16:32, ()


ความเห็น (0)