อนุทิน 128903 - มนตรี แย้มกสิกร

วันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพยายามในการกระตุ้นให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ พัฒนาโครงการวิจัย มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ประมาณ ๒๑ คน ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดระยอง 

เขียน 05 Sep 2013 @ 16:30 ()


ความเห็น (0)