อนุทิน 128903 - มนตรี แย้มกสิกร

  ติดต่อ

วันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพยายามในการกระตุ้นให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ พัฒนาโครงการวิจัย มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ประมาณ ๒๑ คน ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดระยอง 

  เขียน:  

ความเห็น (0)