อนุทิน 128888 - nobita

nobita

แปลกใจ ! เวลา ๐๘.๐๐ น. เมื่อเพลงชาติไทยดังขึ้น ทุกคนหยุดทุกสิ่งอย่างเพื่อยืนตรง แสดงความเคารพเพลงชาติไทย

เหตุไฉน ผู้ที่สวมชุดนักศึกษาที่แสดงถึงความเป็นปัญญาชนกลุ่มนั้น หาสนใจใยดีกับเวลาและเพลงชาติไม่ กลับเดินคุยกันเป็นเรื่องปกติ

หรือว่า สถานศึกษาและสังคม ได้ปลูกฝังพฤติกรรมเยี่ยงนี้กับเหล่าปัญญาชนเหล่านั้นไปเสียแล้วรึอย่างไร 

@ ซอยสวนอ้อย แหล่งชุมชนของปัญญาชนหลายสถาบัน

๕ ก.ย. ๕๖

เขียน 05 Sep 2013 @ 08:13 ()


ความเห็น (0)