อนุทิน 128864 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ ปางเรียมยังรุ่นรู้ ....... หนังสือ
หาใช่จักฝึกปรือ .......... ยากแท้
ครูบาย่อมนับถือ .......... เทิดท่าน ยิ่งนา
รุ่นปัจจุบันนั่นแล้ ......... ไป่รู้ซึ้งสอน
๑๗.๐๓ น. : ๔ กันยายน ๒๕๕๖

 

เขียน 04 Sep 2013 @ 19:48 ()


ความเห็น (0)