อนุทิน 128863 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

๐ ตาดีไปจับช้าง ........ ในพนา
สามคาบมือเปล่ามา .... ไม่ได้
ตาบอดจึ่งอาสา .......... เพียงชั่ว วันแฮ
กลับขี่มากรายใกล้ ...... อวดให้คนเห็น
๑๓.๒๘ น. : ๔ กันยายน ๒๕๕๖

 

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ตาดีไปคล้องซ้างสามวันมาเปล่า ตาบอดไปคล้องซ้างคราวมื้อได้ขี่มา