อนุทิน 128862 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ ครูคือผู้ที่ต้อง ........ อดทน
สอนสั่งนักเรียนจน ..... จักรู้
กว่าผลิดอกออกผล .... ย่อมยาก ยิ่งแล
อุปสรรคหนักหนาสู้ .... สละทั้งกายใจ
๑๓.๒๐ น. : ๔ กันยายน ๒๕๕๖

 

เขียน 04 Sep 2013 @ 19:47 ()


ความเห็น (0)