อนุทิน #128862

๐ ครูคือผู้ที่ต้อง ........ อดทน
สอนสั่งนักเรียนจน ..... จักรู้
กว่าผลิดอกออกผล .... ย่อมยาก ยิ่งแล
อุปสรรคหนักหนาสู้ .... สละทั้งกายใจ
๑๓.๒๐ น. : ๔ กันยายน ๒๕๕๖

 

เขียน:

ความเห็น (0)