อนุทิน 128855 - บุษยมาศ

          ช่วงบ่ายนี้ ได้ประชุมชี้แจงเรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ระยะที่ ๒ ซึ่งมีส่วนประกอบที่นำมาใช้ คือ ๑. มีอายุงานครบ ๓ ปี ๒. มีแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง (ตามแบบที่ ม.กำหนด) ๓. มีการบรรยายสมรรถนะในการทำงานของตนเอง ๙ สมรรถนะ ๔. มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อครบทั้ง ๔ ข้อนี้ จึงจะผ่านการต่อสัญญาจ้างในระยะที่ ๒ ได้

           ทั้งหมดนี้ คือ มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นการทำระบบวัดพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองในอนาคตจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพและชำนาญการเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งจากงานวิจัย บอกว่า "การเป็นข้าราชการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการพัฒนาตนเอง" ภาครัฐจึงให้เปลี่ยนระบบมาเป็นแบบสัญญาจ้าง เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้เกิดการพัฒนาตนเอง...จริงหรือเปล่า? ถ้าจริงก็ยินดีด้วยกับการเกิดคุณภาพในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่อง "การพัฒนาคน" ณ ปัจจุบันนี้

           ในมุมมองของฉัน ๆ คิดว่า ไม่ว่า ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ละคนมากกว่าที่จะพัฒนาตนเองได้มาก น้อย แตกต่างกัน เพราะคนเราไม่เหมือนกันเสียทุกคน

 

เขียน 04 Sep 2013 @ 17:35 ()


ความเห็น (0)