อนุทิน 128836 - มนตรี แย้มกสิกร

  ติดต่อ

วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๖ มีโอกาสมาเป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการพัฒนางานวิชาการ ได้พบว่า คณาจารย์รุ่นใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัย มีศักยภาพและเข้มแข็งมาก แต่สิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคโดยทั่วไปคล้ายกันในหลายๆ มหาวิทยาลัย คือ การเมืองภายในมหาวิทยาลัย ที่ไร้เหตุผล ขาดหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง เพียงอ้างด้วยตัวอักษร แต่การปฏิบัติจริง อยู่ที่กลุ่มใครเตรียมการวางแผนเชิงการเมืองได้พร้อมกว่ากัน น่าเศร้าใจกับการศึกษาไทย จะต้องรอไปอีกนานเท่าไรหนอ 

 

  เขียน:  

ความเห็น (1)

เศร้าใจด้วยคนครับอาจารย์ ;)…