อนุทิน 128813 - ไอดิน

ไอดิน

ชีวิตได้มาแล้วต้องใช้

แล้วจะมีอะไรที่ได้มาแล้วไม่ต้องใช้...? ^ ___ ^

เขียน 03 Sep 2013 @ 17:59 ()


ความเห็น (0)