อนุทิน 128799


อ.หนึ่ง
เขียนเมื่อ

วันนี้เข้าประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ภาควิชาเทคโนนำเรื่องเข้า ๓ เรื่อง คือ ๑)ขอปรับแผนรายวิชาสัมมนาปริญญาเอกแผน ๑.๑ แบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว จากเดิม เรียนในภาคเรียนที่ ๑ ไปเป็นภาคเรียนที่ ๒ เพื่อให้ตรงกับแผนการเรียนแบบ ๒.๑ แบบมีเรียนรายวิชา เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนสัมมนาร่วมกับ แผน ๒.๑ แต่มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ให้มีรายวิชาสัมมนา ในทุกปี ปีละ ๑ รายวิชา แต่ของเทคโนลงทุกภาคเรียน แต่แค่สองปี ซึ่ง อธิการบดี เสนอว่าควรจะจัดสัมมนาในทุกภาคเรียน ทั้ง ๓ ปี ซึ่งกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ก็เห็นด้วย จึงมีมติว่าให้จัดรายวิชาสัมมนาเป็น ๖ รายวิชา(ไม่นับหน่วยกิต) 

                แต่เมื่อนำมาปฏิบัติจะมีปัญหาตามมาคือ นิสิตที่ไม่จบไปตามระบบถ้ามีการโอนเข้ามาใหม่ เค้าจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี จะต้องลงรายวิชาสัมมนา อีก ๖ ตัว เท่ากับว่าต้องอยู่อีก ๓ ปี และถ้าปรับตอนนี้ ก็จะต้องทำเรื่องเป็นปรับหลักสูตร ซึ่งผมได้นำปัญหาดังกล่าว มาเรียนปรึกษากับรองอธิการบดี และอธิการบดีแล้ว สรุปจะขอถอนเรื่อง ขอถอนเรื่องออก

 

             ส่่วนเรื่องการขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(๔ ปี) และหลักสูตร การศึกษาบัณฑิตคอมพิวเตอร์ (๕ ปี) หลักสูตรผ่านความเห็นชอบแต่ต้องมีการปรับในหลายๆประเด็นที่ยังไม่สอดคล้องกันความเห็น (1)

เปิดเป็น ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เลยหรือครับอาจารย์ ;)…

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี