อนุทิน 128782 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ไม่มีเวรตรวจ ต้องจัดเวลาการทำงานเอกสาร งานวิชาการ และออกเยี่ยมบ้าน

เช้า   :    เคลียร์เอกสารงานมะเร็งท่อน้ำดี ตามแบบสอบถามงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสานกลุ่มตัวอย่าง

          ม. ๗ ผ่านประธานอสม. ช่วยติดตาม  หนังสือเข้าท่านผอ. มอบหมายให้ดูแลแจกซองผ้าป่าฯ วพบ.อุดรธานี ๙ ซอง

เที่ยง : หน่วยบริการสาธารณสุขจะไม่ปิดบริการช่วงเที่ยง รพ.สต. เชียงพิณ ก็จัดเวรบริการช่วงเที่ยงเช่นกัน 

         อยู่เวรตรวจเที่ยง มีผู้ป่วยมารับบริการ  ๓ ราย ฉีดยา ๑ ราย

บ่าย : ออกหมู่บ้าน หมู่ ๓ ประสานผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับ ประธาน อสม.  ร่วมโครงการวิจัยฯ นัดอัลตร้าซาวน์วันที่ ๖ ก.ย.  

        เยี่ยมผู้พิการ ๓ ราย รอบันทึกข้อมูลออนไลน์ตามโครงสร้าง ICF

สิ่งดี ๆ ที่ทำในวันนี้  ๒  กันยายน ๒๕๕๖

๑.  ทำงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุด

๒.  เย็นหลังเลิกงาน ดูแลตัวเอง ไปปกปิดความชรา โกรกผมขาวบนศีรษะ แม้จะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ก็ยังไม่ถึงวัยอันควรที่จะไว้ผมสีดอกเลา..อิ อิ...^_^

๓.  ใช้พลังงาน(ทดแทนการออกกำลังกาย) ด้วยการรีดผ้า ปกติจะรีดให้หมดครั้งเดียว เพื่อการประหยัดพลังงาน(ไฟฟ้า) และไม่ให้เสียเวลารีดทุกวัน แต่วันนี้ขอครึ่งเดียวก่อน หมดแรงแล้วคร้าบบบบ...

สิ่งดี ๆ ที่ได้รับ

  •   น้ำจิต น้ำใจและมิตรไมตรีที่ดี ของประธานอสม. ทั้งสองหมู่บ้าน..ที่ใส่ใจ ให้ความร่วมมือที่ดีต่องานสาธารณสุขในทุก ๆ เรื่อง ด้วยดีเสมอมา

ความสุขในวันนี้ จะเป็นพลังแรงใจที่ดี ในการทำความดีต่อไปในวันข้างหน้า..(พะนะ)...^_^

หลับฝันดี มีความสุข ทุกท่านนะคะ...ราตรีสวัสดิ์ค่ะ...^_^

๒๓.๑๕ น.

เขียน 02 Sep 2013 @ 23:19 ()


ความเห็น (0)