อนุทิน 128771 - prayat duangmala

อายุ ๘๐ ปี มีอายุเท่ากับ ๔ ปี 

เหตุผล เพราะเวลาที่ล่วงผ่านมา ทำเพื่อตัวเอง มากจนเกินไป และไม่รู้ว่าชีวิตมีคุณค่า ศึกษาแต่ทางโลก แสวงหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตน แต่มาวันนี้จึงรู้ว่า ชีวิตที่เกิดมาต้องผ่านการเจียระไนชีวิตมาด้วยความยากลำบากของ ดิน ฟ้า อากาศ การบ่มเพาะของสังคมมากมายแค่ไหน ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างของธรรมชาติ มาวันนี้ฟ้ามีคุณยิ่ง ดินมีคุณอนันต์ พ่อแม่ให้กายสังขารเลี้ยงดูด้วยความเหนื่อยยาก ควรที่จะตอบแทนบ้าง จึงได้ลงมือปลูกต้นไม้ ดูแลสงเคราะห์คนอื่น จึงพึ่งรู้ว่าเวลาที่เหลือน้อยลง จึงได้ลงมือทำมาเพียง ๔ ปีนี้

เขียน 02 Sep 2013 @ 19:29 ()


ความเห็น (0)